Tidrapport

Godkänna på heder och samvete
I slutet av varje månad ska du som assistent godkänna din tidrapport med BankID.

När du godkänner din tidrapport är det viktigt att du går igenom alla pass noga och kontrollerar att allt stämmer till 100%. Du intygar alltså på heder och samvete till oss och Försäkringskassan/kommunen att du under alla dina pass:

  • Alltid har varit tillsammans med din kund
  • Har utfört arbete i form av assistans för att tillgodose kundens behov och önskan
  • Inte har blivit hemskickad tidigare eller på annat vis varit frånvarande under någon del av något pass

Om tidrapporten till någon del inte stämmer överens med hur du har arbetat så behöver du omgående kontakta din kundansvarig så att din tidrapport kan justeras innan den godkänns.


Felaktiga dubbla ersättningar
Det är även viktigt att du aldrig tar ut ersättning från en myndighet samtidigt som du enligt din tidrapport har arbetat hos oss. Du kan alltså inte ta ut VAB, föräldrapenning eller sjukersättning från Försäkringskassan eller arbetslöshetsersättning från a-kassan samtidigt som du har arbetat hos oss. Är du osäker så kontakta den myndighet du får ersättning ifrån.

Du kan inte heller vara sjuk/föräldraledig/vabba i vårt schemasystem om du inte hade ett fast pass inbokat.