Om Vår Omtanke

Vår Omtanke Sverige AB grundades 2007 och är ett serviceföretag för assistansberättigade enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vi som arbetar på Vår Omtanke har mångårig erfarenhet inom assistans och omsorg och vi strävar dagligen efter att erbjuda högsta kvalitet till såväl kunder som personal. Det som utmärker oss är vårt höga engagemang och vår kompetens inom LSS.

Ring oss idag så berättar vi mer: 010-251 50 50


Mature mother is relaxing in the kitchen with her daughter who is in a wheelchair.

Tillstånd från IVO

Vi följer IVO:s föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Det kom krav under 2011 att man skulle ha tillstånd för att bedriva personlig assistans och under januari 2012 fick Vår Omtanke tillståndsbevis från IVO att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Värdegrund

Våra fyra kärnvärden utgör fundamentet för det förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet och som utgör vår värdegrund:

Företagsinformation

Verksamhetschef: Anders Wåhrberg

Tel.nr: 010-251 50 50

E-post: info@varomtanke.se

Org.nr: 556738-0257

Postadress: Box 3514, 103 69 Stockholm

Företagsinformation AllaBolag

Här finns vi

Stockholm (huvudkontor)

Besöksadress: Östhammarsgatan 64, 115 28 Stockholm

Tel: 010-251 50 50

Nynäshamn

Besöksadress: Telivägen 8, 149 41 Nynäshamn

Malmö

Besöksadress: Höjdrodergatan 15, 212 39 Malmö

Tel: 040-221 510