Juridisk hjälp och rådgivning

 

Vi hjälper dig gärna med din ansökan om personlig assistans, omprövning och/eller överklagan av ditt beslut. Våra juridiska rådgivare har mångårig erfarenhet av både myndighetskontakter och LSS-lagstiftningen.  Oavsett om du är kund hos oss idag eller inte är du välkommen att kontakta oss för råd, stöd och vägledning.

"Lugn, vi hjälper dig"

Många kan uppleva det som svårt och tidskrävande att på egen hand sätta sig in i de lagar och regler som gäller inom personlig assistans. Men lugn, våra juridiska rådgivare hjälper dig längs vägen – utan kostnad.

Kontakta oss på jurist@varomtanke.se 

Våra jurister gör jobbet!

– Nyansökningar av personlig assistans

– Omprövningar  av personlig assistans

– Överklaganden

– Löpande kontakt med Försäkringskassa och kommun