Visselblåsning

Visselblåsning – när du misstänker, eller har information om, missförhållanden

Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag. Den innebär bland annat ett utökat skydd för visselblåsare och att det är möjligt att rapportera om fler missförhållanden än tidigare. Här kan du läsa om vad den nya lagen innebär och hur du gör en visselblåsning till Vår Omtanke.

Vad är en visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i en verksamhet. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Exempel på det kan vara att det tagits emot mutor i samband med en offentlig upphandling eller att skattepengar använts för dyra nöjesresor.

Vem kan visselblåsa till Vår Omtanke?

Utöver anställda vid Vår Omtanke omfattas också andra av skyddet i visselblåsarlagen. Det kan vara arbetssökande, praktikanter, konsulter eller andra som fått ta del av information om Vår Omtanke i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Vad kan du visselblåsa om?

Det du rapporterar om ska vara en oegentlighet eller ett missförhållande på Vår Omtanke som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Missförhållandet ska vara av allmänt intresse. Dit räknas normalt inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. Du ska även ha skälig anledning att tro att informationen är sann.

Så gör du för att visselblåsa

Om du vill visselblåsa om ett missförhållande på Vår Omtanke ska du göra det via telefon, brev eller vårt webbformulär.

Telefon:
Ring 010-251 50 50 och be att få prata med visselblåsarfunktionen.

Post:
Visselblåsarfunktionen
Vår Omtanke Sverige AB
Box 3514
103 69 Stockholm

Webbformulär:

Din anmälan bör innehålla följande information:

  • Ditt namn (frivilligt, det går att vara anonym)
  • Kontaktinformation; e-postadress eller telefonnummer (frivilligt)
  • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
  • Var har det ägt rum?
  • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Om du har dokument, bilder, e-post eller annat underlag kan du skicka med det.


Bekräftelse och återkoppling

Om du har anmält ett missförhållande får du inom sju dagar en bekräftelse på att anmälan har mottagits. Inom tre månader får du återkoppling på de åtgärder som vidtagits med anledning av din anmälan. Om du har valt att vara anonym kommer du inte att få någon bekräftelse eller återkoppling.

Sekretess

De uppgifter du lämnar, däribland uppgift om din identitet, omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut och att enbart de personer som behöver uppgifterna för att utreda ärendet får ta del av dem.

Behandling av personuppgifter

När du rapporterar ett missförhållande behöver Vår Omtanke behandla personuppgifter om dig för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats till oss samt att lämna återkoppling om detta till dig. Dina uppgifter kommer att arkiveras och sparas i enlighet med gällande arkivregler.

Vår Omtanke som företag är skyldigt enligt lag att ta emot och följa upp rapporter om missförhållanden. Rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med rapporteringen och uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Läs mer