Personlig assistans

LSS, ”lag om stöd och service till vissa funktionshindrade”, dvs rätten till personlig assistans, infördes den 1 januari 1994. LSS är en så kallad rättighetslag vilket betyder att man kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol.

Personlig assistans enligt LSS innebär att personer med omfattande funktionsnedsättning ges en laglig rätt till bland annat personlig assistans för att kunna leva ett liv som andra i motsvarande ålder.

Nedan har vi förenklat sammanfattat lite kring vad som krävs för att beviljas personlig assistans. Välkomna att kontakta oss för mer ingående information. Det går även bra att läsa mer på Försäkringskassan hemsida.

Vem kan få personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans måste man uppfylla några kriterier. Först och främst måste man tillhöra en s.k. ”personkrets” (läs mer till höger). Därutöver måste man ha ett omfattande behov av hjälp med sina grundläggande behov (läs mer nedan).

Ansökan om personlig assistans görs till Försäkringskassan och/eller kommunen. Försäkringskassan beviljar assistansersättning om du har mer än 20 tim/vecka i grundläggande behov, annars kan kommunen bevilja.

Vilka är "personkretsarna"?

 

Det finns tre personkretsar:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer som har andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att man har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på sig, laga mat,  förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

 

Vilka är de grundläggande behoven?

Du måste behöva ha hjälp med något eller några av de grundläggande behoven:

1. Personlig hygien

2. Måltider

3. Att klä av och på sig

4. Kommunikation

Vi hjälper dig med din ansökan!

Kontakta oss idag så hjälper våra jurister dig kostnadsfritt med din ansökan:

Tel: 010-251 50 50

Mail: juridik@varomtanke.se